دستگاه cnc پلاسما

Smart300 آلمانی که با دقت و سرعت و کیفیت بسیار بالا ورقهای فلزی با ضخامت های تا cm 10 را برش میدهد.

دستگاه cnc پلاسما توسط برشا لیزر
دستگاه cnc پلاسما توسط برشا لیزر

دستگاه cnc پلاسما توسط برشا لیزردستگاه cnc پلاسما توسط برشا لیزر