دستگاه cnc لیزر

در سه نوع w1000 ، w1500 ، w2000 است که با کیفیت و دقت و سرعت بالا ورقهای آهنی تا ضخامت mm 10 را میتواند برش دهد.

 

دستگاه cnc لیزر توسط برشا لیزردستگاه cnc لیزر توسط برشا لیزردستگاه cnc لیزر توسط برشا لیزردستگاه cnc لیزر توسط برشا لیزردستگاه cnc لیزر توسط برشا لیزر